Wat is identiteitsfraude?

Geschreven door Joost

Tags: Aanbevolen, Achtergrond, Juridisch

Identiteitsfraude is niet nieuw, maar staat steeds meer in de belangstelling door de opkomst van het internet en digitale communicatie- en opslagmiddelen. Het risico op fraude neemt toe en hieraan gerelateerd het aantal gevallen en de schade. De term is echter nog niet voor iedereen duidelijk, de hoogste tijd dus om de term toe te lichten.

Vanuit juridisch oogpunt wordt de volgende definitie van identiteitsfraude gehanteerd:

het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen en het daarmee begaan van een wederrechtelijk gedraging, of het verrichten van een dergelijke handeling met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan.

Deze definitie is gebruikt door de Minister van Veiligheid en Justitie in een kamerbrief over de strafbaarheid van identiteitsfraude en door PWC in het eerder gepubliceerde onderzoeksrapport over de omvang en schade id-fraude. Beide ontlenen de definitie uit het onderzoek van het WOCD en Universiteit Utrecht: Identiteitsfraude: een afbakening.

Interessante achtergrondinformatie, maar niet altijd even begrijpelijk. Vandaar een poging om een definitie duidelijk te maken door deze op te splitsen en toe te lichten.

het opzettelijk (en) (wederrechtelijk of zonder toestemming) verkrijgen, toe-eigenen, bezitten of creëren van valse identificatiemiddelen

Simpelweg het bewust en illegaal of zonder toestemming van de eigenaar, maken of overnemen van een identiteit en hierbij behorende identificatiemiddelen. Denk hierbij aan het stelen van een paspoort, gegevens als een BSN nummer of het aanmaken van een nepaccount op internet.

en het daarmee begaan van een wederrechtelijk gedraging, of het verrichten van een dergelijke handeling met de intentie om daarmee een wederrechtelijke gedraging te begaan.

En met deze aangenomen identiteit een illegale handeling uitvoeren of handelingen die hieraan gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld leningen afsluiten, producten bestellen of het huren van een auto, maar ook bijvoorbeeld het beschadigen van iemand reputatie door het uitschelden van anderen via een nepaccount.

Hiermee moet de term identiteitsfraude voor een bredere groep inzichtelijker zijn. Heb je hier nog aanvullingen op? Laat het weten via de reacties of de contactpagina.

Bronnen: iusmentus.com, bijzonderstrafrecht.nl

Reageer