Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Geschreven door Joost

Tags: Aanbevolen, Overheid, Preventie

De overheid is een campagne gestart waarmee gemeentes burgers voor
identiteitsfraude kunnen waarschuwen. “Iedereen met een identiteitsbewijs kan
met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de
kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het
risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.”

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie

  • dat het een kopie is,
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • de datum waarop u de kopie afgeeft,
  • streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering

Waar staat wat?

  1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
  2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben dit nummer niet nodig.
  3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Meer informatie via de Toolkit misbruik kopieën identiteitsbewijzen.

Bron: Rijksoverheid.nl en Security.nl.

Reageer