Posts Tagged with "tips"

Voorkom fraude en phishing per e-mail met een tijdelijk e-mailadres

Thursday, April 11, 2013

0 Reacties

Voor steeds meer doeleinden wordt je e-mailadres gevraagd. Registratie voor toegang tot websites, ontvangen van een nieuwsbrief, het aanmaken van een gebruikersaccount enzovoort. Vaak om een valide reden, maar vergeet niet dat je e-mailadres hierdoor steeds makkelijker gekoppeld kan worden aan je identieit. Ook komt je e-mailadres op plaatsen terecht waar je geen controle meer hebt over […]

Lees verder...

Geef je DigiD gegevens niet aan derden, gebruik een machtiging

Friday, March 22, 2013

0 Reacties

De Nederlandse oveheid biedt steeds meer diensten aan die gebruik maken van DigiD. Erg handig natuurlijk als je via één methode gebruik kunt maken van diensten van verschillende overheidsinstanties als gemeenten, belastingdiensten en het UWV, maar ook zorgverzekeraars maken gebruik van DigiD. Een overzicht van de instanties is op de DigiD site terug te vinden. Dit […]

Lees verder...

Tips van Plasterk over kopie identiteitsbewijs (Video)

Wednesday, March 20, 2013

0 Reacties

“Laat u niet zomaar kopiëren”. Met dat motto voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds januari een campagne tegen identiteitsfraude. Wie ergens een kopietje van zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs achterlaat, moet dat niet zomaar doen. Om misbruik te voorkomen, is het verstandig erop te zetten waar het voor is, met datum. Het […]

Lees verder...

Willekeurige bank- en BSN gegevens genereren voor invulformulieren

Saturday, March 16, 2013

1 Reactie

Wil je je registreren voor een bepaalde website en vraagt deze om vertrouwelijk gegevens zoals je bankrekening of BSN? Dit artikel gaat kort in op het genereren van willekeurige gevens die je kunt gebruiken om te registreren op deze websites. Sommige websites vragen bij registratie om gegevens die je liever niet prijsgeeft aan een willekeurige, […]

Lees verder...

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Tuesday, March 5, 2013

0 Reacties

De overheid is een campagne gestart waarmee gemeentes burgers voor identiteitsfraude kunnen waarschuwen. “Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.” Hoe voorkomt u fraude met […]

Lees verder...