Posts Tagged with "onderzoek"

Fraude met identiteit explodeert

Friday, April 5, 2013

0 Reacties

Nieuw onderzoek laat zien dat het aantal gevallen van fraude met identiteit explodeert. Eerdere inschattingen van het aantal slachtoffers blijken extreem laag ten opzcihte van de nieuwe resultaten. De inschatting is dat het totale schadebedrag ongeveer een half milard bedraagt. Tot nu toe werd uitgegaan van zo’n 150.000 slachtoffers per jaar. Uit nieuw onderzoek, dat […]

Lees verder...

Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland

Friday, March 1, 2013

0 Reacties

Maart 2012 is er op de website van rijksoverheid een uitgebreid onderzoeksrapport van PWC gepubliceerd. Dit rapport gaat in op de vormen en omvang van identiteitsfraude in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en juli 2011. Op 27 juli 2011 is […]

Lees verder...