Posts Tagged with "identiteitsfraude"

Wat is identiteitsfraude?

Thursday, April 18, 2013

0 Reacties

Identiteitsfraude is niet nieuw, maar staat steeds meer in de belangstelling door de opkomst van het internet en digitale communicatie- en opslagmiddelen. Het risico op fraude neemt toe en hieraan gerelateerd het aantal gevallen en de schade. De term is echter nog niet voor iedereen duidelijk, de hoogste tijd dus om de term toe te lichten. […]

Lees verder...

Risico op identiteitsfraude voor ZZP’er

Wednesday, April 10, 2013

1 Reactie

Bas Thijs van AKA Design brengt succesvol een al langer aanwezig risico onder de aandacht. Op zijn blog staat een goed artikel over de vreemde koppeling tussen het BTW nummer van een zelfstandige en zijn/haar eigen BSN nummer. Het BSN nummer is namelijk direct af te leiden van het BTW nummer van een ZZP’er. Dit terwijl […]

Lees verder...

Dijkhoff wil identiteitsfraude strafbaar maken (Audio)

Wednesday, April 10, 2013

0 Reacties

NOS publiceert vandaag een interview met Klaas Dijkhoff, VVD woordvoerder veiligheid en opbare orde, over identiteitsfraude. In het vandaag gevoerde debat heeft hij voorgesteld identiteitsfraude strafbaar te stellen. Volgens zijn eigen tweets is het voorstel “welwillend ontvangen door PvdA, CDA & D66”. Hoewel de details van het voorstel nog niet beschikbaar zijn, lijkt het voorstel op […]

Lees verder...

BSN op andere plek in paspoort om fraude te bestrijden

Wednesday, April 10, 2013

2 Reacties

Het burgerservicenummer (BSN) zou niet meer op dezelfde pagina van het paspoort moeten staan als de pasfoto en de overige persoonsgegevens. Minister Ronald Plasterk gaat bekijken of het mogelijk is het nummer op een andere bladzijde te zetten. Dat zei hij woensdag in de Tweede Kamer in reactie op een voorstel van CDA-Kamerlid Madeleine van […]

Lees verder...

Opgelicht over identiteitsfraude (Video)

Wednesday, April 10, 2013

0 Reacties

Stelt u zich eens voor; er wordt een lening afgesloten op uw naam van maar liefst 45.000 euro, maar u bent zich van geen kwaad bewust. En hoe bewijst u dat u niet degene bent die deze lening afgesloten heeft? Bron: opgelicht.nl en uitzendinggemist.nl

Lees verder...

Fraude met identiteit explodeert

Friday, April 5, 2013

0 Reacties

Nieuw onderzoek laat zien dat het aantal gevallen van fraude met identiteit explodeert. Eerdere inschattingen van het aantal slachtoffers blijken extreem laag ten opzcihte van de nieuwe resultaten. De inschatting is dat het totale schadebedrag ongeveer een half milard bedraagt. Tot nu toe werd uitgegaan van zo’n 150.000 slachtoffers per jaar. Uit nieuw onderzoek, dat […]

Lees verder...

Kamerbrief voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Wednesday, April 3, 2013

0 Reacties

Op 2 april heeft minister Plasterk een brief verstuurd aan de Tweede kamer over de indentiteitsinfrastructuur in Nederland en een nieuw onderzoek over slachtoffers van identiteitsfraude. De voorlopige cijfers laten schrikbarend beeld zien van het aantal slachtoffers en de schade van identiteitsfraude. Eerder meldde identiteikwijt.nl al over deze explosie, nu is de brief ook publiekelijk […]

Lees verder...

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Tuesday, March 5, 2013

0 Reacties

De overheid is een campagne gestart waarmee gemeentes burgers voor identiteitsfraude kunnen waarschuwen. “Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.” Hoe voorkomt u fraude met […]

Lees verder...

Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland

Friday, March 1, 2013

0 Reacties

Maart 2012 is er op de website van rijksoverheid een uitgebreid onderzoeksrapport van PWC gepubliceerd. Dit rapport gaat in op de vormen en omvang van identiteitsfraude in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en juli 2011. Op 27 juli 2011 is […]

Lees verder...