Posts Tagged with "identiteitsbewijs"

Status wetsvoorstel aanscherping wetten fraude identiteitsbewijzen

Monday, May 6, 2013

0 Reacties

Op 28 augustus 2012 is er een wetsvoorstel ingediend voor het verbeteren van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen. Het voorstel moet de huidige wetgeving aanscherpen om meer frauduleuze handelingen met reisdocumenten, identiteitsbewijzen en biometrische gegevens strafbaar te maken. Ondanks het fiks toenemende aantal gevallen van en de schade veroorzaakt door identiteitsfraude lijkt de behandeling van […]

Lees verder...

Tips van Plasterk over kopie identiteitsbewijs (Video)

Wednesday, March 20, 2013

0 Reacties

“Laat u niet zomaar kopiëren”. Met dat motto voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sinds januari een campagne tegen identiteitsfraude. Wie ergens een kopietje van zijn paspoort, identiteitskaart of rijbewijs achterlaat, moet dat niet zomaar doen. Om misbruik te voorkomen, is het verstandig erop te zetten waar het voor is, met datum. Het […]

Lees verder...

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Tuesday, March 5, 2013

0 Reacties

De overheid is een campagne gestart waarmee gemeentes burgers voor identiteitsfraude kunnen waarschuwen. “Iedereen met een identiteitsbewijs kan met identiteitsfraude te maken krijgen. Fraudeurs maken vaak gebruik van de kopieën van identiteitsbewijzen. De meeste burgers zijn zich niet bewust van het risico dat zij lopen als zij een kopie afgeven.” Hoe voorkomt u fraude met […]

Lees verder...