Posts Tagged with "fraude"

Status wetsvoorstel aanscherping wetten fraude identiteitsbewijzen

Monday, May 6, 2013

0 Reacties

Op 28 augustus 2012 is er een wetsvoorstel ingediend voor het verbeteren van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen. Het voorstel moet de huidige wetgeving aanscherpen om meer frauduleuze handelingen met reisdocumenten, identiteitsbewijzen en biometrische gegevens strafbaar te maken. Ondanks het fiks toenemende aantal gevallen van en de schade veroorzaakt door identiteitsfraude lijkt de behandeling van […]

Lees verder...