Posts Tagged with "definitie"

Wat is identiteitsfraude?

Thursday, April 18, 2013

0 Reacties

Identiteitsfraude is niet nieuw, maar staat steeds meer in de belangstelling door de opkomst van het internet en digitale communicatie- en opslagmiddelen. Het risico op fraude neemt toe en hieraan gerelateerd het aantal gevallen en de schade. De term is echter nog niet voor iedereen duidelijk, de hoogste tijd dus om de term toe te lichten. […]

Lees verder...