Risico op identiteitsfraude voor ZZP’er

Geschreven door Joost

Tags: Aanbevolen, Achtergrond, Juridisch, Overheid

Bas Thijs van AKA Design brengt succesvol een al langer aanwezig risico onder de aandacht. Op zijn blog staat een goed artikel over de vreemde koppeling tussen het BTW nummer van een zelfstandige en zijn/haar eigen BSN nummer. Het BSN nummer is namelijk direct af te leiden van het BTW nummer van een ZZP’er. Dit terwijl de overheid tegelijkertijd burgers aan te raden zorgvuldig om te gaan met het BSN nummer en deze zoveel mogelijk geheim te houden.

Al in mei 2011 stelde VVD kamerlid Van den Burg vragen over het oneigenlijk gebruik van KvK gegevens door derden. Destijds liep het onderzoek van PWC over identiteitsfraude nog, dus kon toenmalig minister Donner de vragen niet naar behoren beantwoorden. Saillant detail is dat Donner zelfs aangaf dat: “Het betrekking tot DigiD, is kennis van deze gegevens overigens onvoldoende om een DigiD te verkrijgen.” Op zich is dit waar, maar voor ZZP’ers is het BTW nummer een afgeleide van het BSN nummer van de zelfstandige. Met het BSN nummer en de DigiD gebruikersnaam kun je echter wel de DigiD gegevens per e-mail opvragen. Niet direct een gat in de beveiliging van DigiD maar de een kwaadwillende is wel een stap dichterbij het verkrijgen van toegang tot de DigiD gegevens van een potentieel slachtoffer. Een slechte zaak dus.

Niet alleen het BSN nummer is een probleem voor ZZP’ers, ook de adresgegevens zijn niet veilig. Eerder was het vestigingsadres van een ZZP’er, meestal het thuisadres, publiekelijk beschikbaar via de website van Kamer van Koophandel. Verschillende stappen waren nodig om dit probleem te verhelpen. In februari 2012 leek het probleem opgelost, maar niets was minder waar. Sara Biersteker van ICTRecht.nl slaat de wet erop na, en wat blijkt; “Wanneer een ZZP’er namelijk een zogenaamde ‘dienst van de informatiemaatschappij’ verleent moet hij op grond van de wet (artikel 3:15d lid 1 sub a BW) zijn identiteit en adres van vestiging permanent op de website – zijn eigen website – vermelden.”  Wederom een geval van tegenstrijdigheid bij de overheid of hieraan gelieerde organisaties en waarschijnlijk niet de laatste.

Terug naar de huidige stand van zaken; inmiddels heeft Astrid Oosenbrug, tweede kamerlid van de PvdA, het signaal opgepikt. Volgens nu.nl wil zij “zelf  voorstellen om het burgerservicenummer (BSN) van zelfstandigen niet meer verplicht openbaar te maken via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel.” De behandeling van het voorstel loopt nog. Om in de tussentijd de actie van AKADesign te steunen laat je een bericht achter op het eerdergenoemde blogartikel. Astrid Oosenbrug is bereikbaar via haar Twitteraccount.

1 Comment For This Post I'd Love to Hear Yours!

  1. Bas Thijs says:

    Gisteren hebben we een grote overwinning behaald. De Tweede Kamer is unaniem akkoord gegaan met de motie van Oosenbrug!
    Het is nu nog afwachten wat staatssecretaris Weekers er mee gaat doen, aangezien hij de motie tevoren ontraadde.
    Meer op http://www.akadesign.nl/2013/12/tweede-kamer-steunt-zzper-in-strijd-tegen-identiteitsfraude/

Reageer