Omvang van identiteitsfraude & maatschappelijke schade in Nederland

Geschreven door Joost

Tags: Achtergrond, Cijfers, Overheid

Maart 2012 is er op de website van rijksoverheid een uitgebreid onderzoeksrapport van PWC gepubliceerd. Dit rapport gaat in op de vormen en omvang van identiteitsfraude in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en juli 2011. Op 27 juli 2011 is er goedkeuring verleend voor het opleveren van de eindrapportage.

In de media en politiek wordt met grote regelmaat aandacht besteed aan individuele slachtoffers van identiteitsfraude. Het ongrijpbare karakter, de problemen bij het herstellen van de fouten en de schijnbare kans dat een ieder potentieel slachtoffer kan worden van deze vorm van fraude dragen bij aan de ‘populariteit’ van het onderwerp. De EU heeft de bescherming van persoonsgegevens zelfs betiteld als een “fundamental right”

Het uitgebreide rapport van PWC is te downloaden via de website van rijksoverheid inclusief kamerbrief.

 

Reageer