Kamerbrief voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur

Geschreven door Joost

Tags: Achtergrond, Overheid

Op 2 april heeft minister Plasterk een brief verstuurd aan de Tweede kamer over de indentiteitsinfrastructuur in Nederland en een nieuw onderzoek over slachtoffers van identiteitsfraude. De voorlopige cijfers laten schrikbarend beeld zien van het aantal slachtoffers en de schade van identiteitsfraude. Eerder meldde identiteikwijt.nl al over deze explosie, nu is de brief ook publiekelijk beschikbaar. De eerste onderzoeksresultaten laten een veel ernstiger beeld zien dan eerder onderzoek van PWC uit 2011. Een selectie van de inhoud van de brief:

Voorlopige cijfers van een nieuwe steekproef onder burgers laten zien dat identiteitsfraude toeneemt. In 2012 meldde mijn ambtsvoorganger dat circa 5,6% van de burgers in de periode  20072011 (4 jaar) slachtoffer was van identiteitsfraude. In de jaren 2007-2012 (6 jaar) is dit circa 13,3 %. Van deze slachtoffers heeft een deel financiële schade geleden: naar schatting 9,5% van de gehele bevolking. Voor 2012 is berekend dat tussen de 672.787 en 869.816 burgers slachtoffer zijn geweest, die gezamenlijk tussen de 393 en 508 miljoen euro schade hebben geleden. De volledige resultaten van het onderzoek zal ik zo spoedig mogelijk na afronding u toezenden. Naar verwachting is dit eind april.

Download en lees de brief via de website van rijksoverheid.nl.

Reageer