Geen Digi-D maar DigiD

Geschreven door Joost

Tags: Media, Overheid, Tips

Blijkbaar is het nog steeds nodig mensen te wijzen op zorgvuldig gebruik van DigiD. Dit keer niet gericht op het veilig bewaren van en omgaan met de inloggevens voor www.digid.nl, maar het veilig communiceren met DigiD. Nog steeds sturen gebruikers van DigiD vragen en gegevens naar www.digi-d.nl ,  de websitye van een Brabants reclamebureau. Inmiddels hebben zij (vertrouwelijke) gegevens van 22.000 personen ontvangen via e-mail.

Dit is nieuws is niet vers van de pers, al in 2012 werd er uitgebreid aandacht besteed aan dit probleem in verschillende kranten en websites. Het reclamebureau heeft zelfs een aparte website opgericht, weeszuinigopuwdigid.nl om mensen voor te lichten.  Helaas is er geen duidelijke melding aanwezig op de inlogpagina van www.digi-d.nl, dit kan voor verwarring zorgen. Waar het bureau actie onderneemt, lijkt de overheid de naamsverwarring eerder in de hand te werken dan te voorkomen. Niet alleen verwijzen diverse gemeentes mensen door naar de verkeerde website, de overheid lijkt weinig welwillend om een naamsverandering van het bureau financieel mogelijk te maken. Uit de reactie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de onderbouwing van de kosten van een naamsverandering onvoldoende zijn onderbouwd.

Het is moeilijk om hier conclusies uit te trekken, maar de opstelling van het ministerie is op zijn minst opvallend. De overheid had bij de invoering van DigiD deze problemen al kunnen voorzien en actie moeten ondernemen. In plaats daarvan laat men de situatie jarenlang bestaan en wijst men met de vinger naar het reclamebureau. Natuurlijk moet er zorgvuldig met belastinggeld worden omgegaan en kan het zijn dat het reclamebureau een exorbitant bedrag vraagt. Maar wegen de eventuele kosten niet op tegen het ongemak en eventuele schade die voortkomt uit deze situatie?

Niet alleen de overheid en het reclamebureau spelen een rol in deze situatie, ook DigiD gebruikers zelf moeten verantwoordelijkheid nemen. Wie even de tijd neemt om www.digi-d.nl te bekijken, moet al snel tot de conclusie komen dat het niet een website van de overheid betreft. Hiernaast lijkt het dat verschillende mensen gevoelige gegevens per mail versturen naar een @digi-d.nl e-mailadres. Ook hier geldt de eenvoudige regel dat je nooit een wachtwoord of privacygevoelige gegevens zoals een BSN per e-mail moet versturen.

Bron: zuinigopuwdigid.nl en eenvandaag.nl

.

Reageer