Geef je DigiD gegevens niet aan derden, gebruik een machtiging

Geschreven door Joost

Tags: Overheid, Preventie, Tips

De Nederlandse oveheid biedt steeds meer diensten aan die gebruik maken van DigiD. Erg handig natuurlijk als je via één methode gebruik kunt maken van diensten van verschillende overheidsinstanties als gemeenten, belastingdiensten en het UWV, maar ook zorgverzekeraars maken gebruik van DigiD. Een overzicht van de instanties is op de DigiD site terug te vinden.

Dit brengt niet alleen gemak, maar ook de nodige risico’s met zich mee. Eén van de risico’s is het delen van de DigiD gegevens met personen of bedrijven die voor jou specifieke aanvragen doen. Bijvoorbeeld een financieel adviseur of accountant die de belastingaangifte voor je doet. Of een kennis of familielid die je helpt bij een aanvraag voor het UWV. Vooral als deze de dienst op afstand verlenen, dan kan het handig lijken om je DigiD gegevens met ze te delen. Sterker nog, het kan voorkomen dat een financieel adviseur zelfs om de gegevens vraagt. Doe dit niet!

Zodra je de gegevens van je DigiD aan een ander persoon geeft, dan kan hij/zij een hoeveelheid aan diensten voor je aanvragen of wijzigen. Geen probleem? Wat als er onenigheid ontstaat met de financieel adviseur over zijn of haar dienstverlening? Een kwaadwillend persoon zou bijvoorbeeld onjuiste meterstanden kunnen doorgeven aan het waterschap of een compleet onjuiste belastingaangifte doet. Dit terwijl de eigenaar van de DigiD volledig verantwoordelijk is voor de aangifte.

Wat te doen als een derde om je DigiD gegevens vraagt? Simpel; gebruik een machtiging voor deze persoon via DigiD. De belastingdienst biedt meer informatie aan over het machtigen van iemand anders of het doen van een aangifte als gemachtigde. De website van DigiD bevat uitgebreide stappenplannen voor het machtigen of gemachtigd worden.

Reageer