Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site IdentiteitKwijt.nl is met de grootste zorg samengesteld en wordt continu gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan IdentiteitKwijt.nl niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. IdentiteitKwijt.nl spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan IdentiteitKwijt.nl van eventuele onjuistheden wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. IdentiteitKwijt.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van IdentiteitKwijt.nl komen.

IdentiteitKwijt.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door IdentiteitKwijt.nl gecontroleerd of goedgekeurd. IdentiteitKwijt.nlaanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Bijdragen op dit blog gebeuren op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet de visie van de werkgever(s) van de auteur(s) van dit blog. IdentiteitKwijt.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen – bijvoorbeeld in een reactie – en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van IdentiteitKwijt.nl. IdentiteitKwijt.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van het SURFnet innovatieblog.

IdentiteitKwijt.nl bevat links naar andere sites. IdentiteitKwijt.nl is niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

© IdentiteitKwijt.nl